Հասանելիություն տեղական աշխատաշուկա

Հրատարակված Uncategorized | 0

Ծրագիրն օժանդակում է երիտասարդների զբաղվածության և ինքնազբաղվածության կարողությունների զարգացմանը և հզորացմանը, ինչը խթանում է վերջիններիս աշխատաշուկայում արագ ներգրավվելու գործընթացին։ Ծրագիրը պրակտիկայի, մասնագիտական ուսուցումների և հմտությունների զարգացման այլ կուրսերի շնորհիվ նպաստում է երիտասարդների կարողությունների զարգացմանը։

Տեղական համայնքների հզորացում

Հրատարակված Uncategorized | 0

Սյունիք ՀԿ-ն իր փորձն ու ներուժն ունի Վայոց ձորում համայնքային զարգացման ծրագրերի պլանավորման գործընթացի աջակցման հարցում։ Ոլորտում ծրագրի հիմնական միջամտությունը գործընթացի ֆասիլիտացման դերն է։ Բերքի կորուստները նվազեցնելու և արտադրությունում ավելացված արժեք ստեղծելու գործում ագրոմշակումն ավելի ու ավելի կարևոր է դառնում։ … Continued