Տեսլական

 

Աջակցել կայուն, զարգացող, համամարդկային ու դեմոկրատական սկզբունքներին հավատարիմ, 21-րդ դարի պահանջներին ու մարտահրավերներին (սոցիալական,  տնտեսական, մշակութային, հասարակական, բնապահպանական և այլն) պատրաստ հասարակության կայացմանը։