ՍՅՈՒՆԻՔ-ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ՀԿ

 

Առաքելություն

«Սյունիք-Զարգացում» ՀԿ-ի առաքելությունն է աջակցել ՀՀ մարզերի բնակչությանը առկա սոցիալական, կրթական, մշակութային, տնտեսական և բնապահպանական խնդիրների լուծման, 21-րդ դարի պահանջներին համահունչ համայնքների ստեղծման, ազգամիջյան կապերի զարգացման հարցերում։

Տեսլական

Աջակցել կայուն, զարգացող, համամարդկային ու դեմոկրատական սկզբունքներին հավատարիմ, 21-րդ դարի պահանջներին ու մարտահրավերներին (սոցիալական,  տնտեսական, մշակութային, հասարակական, բնապահպանական և այլն) պատրաստ հասարակության կայացմանը։